Đào tạo và cấp chứng chỉ vận hành trạm trộn bê tông.