Đào tạo ngắn hạn. Các khóa học ngắn hạn. Đào tạo và cấp chứng chỉ ngắn hạn.

Đào Tạo Chứng Chỉ Răng Hàm Mặt Trên Toàn Quốc

Trường Trung cấp Việt Hàn đào tạo và cấp chứng chỉ răng hàm mặt trên toàn quốc. Đào tạo trực tiếp hoặc online từ xa. Cấp chứng chỉ theo đúng quy định của Bộ giáo dục. Chứng chỉ có giá trị sử dụng trên toàn quốc với thời hạn vĩnh viễn. I. Đối Tượng Tham […]

Đọc tiếp