Trường Kinh tế kỹ thuật Bình Phước xin thông báo đổi tên Thành Trường Trung cấp Việt Hàn theo quyết định số 1219/ QĐ-UBND ngày 04/06/2020 của UBND Tỉnh Bình Phước.

Quyết định đổi tên trường
Quyết định đổi tên trường

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Ý kiến bình luận