Tuyển sinh và đào tạo Trung cấp cầu đường.

Bằng Trung Cấp Cầu Đường | Trường Trung Cấp Việt Hàn

Trường Trung cấp Việt Hàn đào tạo văn bằng 2, bằng chính quy ngành trung cấp Cầu Đường trên toàn quốc. Học viên có thể lựa chọn hình thức đào tạo chính quy tập trung hoặc đào tạo online, từ xa. Sau khi hoàn thành chương trình, người học được nhận bằng Trung cấp Cầu […]

Đọc tiếp