Tuyển sinh và đào tạo trung cấp ngành Trồng trọt và bảo vệ thực vật.