Tuyển sinh Trung cấp Pháp lý.

Học Phí Trung Cấp Pháp lý | Trường Trung Cấp Việt Hàn

Trường Trung cấp Việt Hàn thông báo Tuyển sinh Trung cấp Pháp lý hệ chính quy, văn bằng 2, vừa học vừa làm và từ xa online. Học phí học trung cấp Pháp lý tại trường trung cấp Việt Hàn chỉ 4,000,000đ/học kỳ. Tuy nhiên, sẽ phụ thuộc vào từng đối tượng mà học viên […]

Đọc tiếp